scroll
Klinika Młodości Medical SPA

Bądź na bieżąco

x Dodaj
VOUCHERY
Aktualne Promocje

Warunki rezerwacji i anulacji

 

WARUNKI REZERWACJI POBYTÓW DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH W KLINICE MŁODOŚCI MEDICAL SPA

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację i ważności rezerwacji.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób: a) telefonicznie b) poprzez wiadomość wysłaną drogą elektroniczną e-mail c) faksem d) listem e) osobiście

Po dokonaniu rezerwacji poprzez jeden z w/w. sposobów, Hotel prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rezerwacji.

W celu gwarancji rezerwacji warunkiem koniecznym jest uiszczenie przez Klienta zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w terminie 2 dni (lub w innym terminie określonym na przesłanym Klientowi potwierdzeniu rezerwacji).

Zaliczka, o której mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Klienta.

Za datę dokonania zaliczki uznaje się datę uznania rachunku bankowego Kliniki Młodości Medical SPA.

Po upływie 7 dni (lub w innym terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzenia rezerwacji), jeśli kwota zaliczki nie zostanie zaksięgowana na koncie Hotelu lub Hotel nie otrzyma od Klienta potwierdzenia wpłaty (przesłanego na adres e-mail), bądź w przypadku braku środków na karcie kredytowej rezerwacja nie będzie gwarantowana (Hotel może odsprzedać pokój innej osobie).

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego:

IzerMed Sp. z o.o. ul. Spadzista 1-3,  59-850 Świeradów Zdrój, PL

Alior Bank SA
nr konta rachunku w PLN
29 2490 0005 0000 4530 1597 4199

nr konta rachunku w EURO 06 2490 0005 0000 4600 3156 5767

SWIFT: ALBPPLPW IBAN: PL06

Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji cennikiem hotelowym i/lub ofert specjalnych. 

II. ANULOWANIE REZERWACJI

A. Warunki anulowania rezerwacji
a) bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać na 14 i więcej dni przed planowanym przyjazdem do Kliniki Młodości Medical SPA;
b) gdy anulacji Klient dokona między 14 a 7 dniem przez planowanym przyjazdem Hotel potrąci z zaliczki 50% jej wartości;
c) w przypadku anulacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz Kliniki Młodości Medical SPA. Nie ma możliwości bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji. d) w punktach a) i b) istnieje możliwości bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji (wówczas zaliczka przechodzi na kolejny termin, o ile nastąpi on nie później niż 3 miesiące po anulowanym pobycie oraz jeśli wartość zamówionego podczas kolejnej rezerwacji pobytu nie będzie niższa od odwołanego).

e) w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji.

f) Hotel zobowiązany jest w terminie 21 dni od daty złożenia anulacji do zwrotu kwoty różnicy pomiędzy dokonaną zaliczką, a opłatą za rezygnację. Hotel zwróci kwotę przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

g)Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

B. Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

C. Dane Osobowe

W trakcie dokonywania rezerwacji przez Hotel Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

D. Akceptacja regulaminu

Dokonując rezerwacji i wpłacając zaliczkę Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie informacje zawarte w regulaminie.

III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 11.00.

Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto.

Klinika Młodości Medical SPA zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych i długich weekendów.

Wpłatę pozostałej kwoty wartości rezerwowanego pobytu należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu.

Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług po zameldowaniu, Klient powinien uregulować podczas pobytu w hotelu, najpóźniej przy wymeldowaniu.

Pragniemy zwrócić uwagę naszych Szanownych Gości na fakt, że w przypadku rezerwacji pobytu w naszym Hotelu za pośrednictwem różnego rodzaju portali i platform rezerwacyjnych warunki rezerwacji tam obowiązujące mogą znacznie odbiegać od postanowień niniejszego regulaminu rezerwacji. W takim wypadku odmienne postanowienia warunków rezerwacji obowiązujących na portalach i platformach rezerwacyjnych zastępują odpowiednie zapisy niniejszego regulaminu.

Intencją Kliniki Młodości Medical SPA jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego regulaminu i realizowanymi przez Hotel świadczeniami. W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Hotelem a Klientem w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim.

   Dyrekcja Kliniki Młodości Medical SPA

  

Dojazd
Dojazd
Zadzwoń
Zadzwoń
Rezerwuj
Rezerwuj
menu menu